1. VESI PUHTAAKSI JA LÄHELLE

Töölönlahti on siitä erikoinen, että lahti on täynnä vettä, mutta sen äärelle ei pääse. Ensimmäinen ratkaisu Töölönlahden elvyttämiseksi on lahden ruoppaaminen, saastuneen veden puhdistaminen ja esteiden poistaminen ihmisten ja veden välistä. Lahtea kiertävä rantapolku luo yhteyden veteen laitureineen, uimaloineen ja luonnonrantoineen. Näin saadaan aktivoitua kahden kilometrin pituinen rantaviiva ja lahteen pääsee taas pulahtamaan.

2. PASSIIVISESTA AKTIIVISEKSI

Ihmiset menevät sinne, missä on spontaaneja tapahtumia ja virikkeellistä ympäristöä. Sisätiloissa järjestettävien, usein passiivisten tilaisuuksien sijaan Töölönlahdelle mentäisiin löytämään jotain suunnittelematonta, joka kuuluu ja näkyy. Töölönlahti soveltuu erinomaisesti erilaisten tapahtumien järjestämiseen kirpputorista katuruokaloihin, luistelusta lumisotaan, konserteista triathloniin.

3. TAKAPIHASTA ETUPIHAKSI

Töölönlahden kulttuurirakennukset, Ooppera, Finlandia-talo ja Musiikkitalo saadaan herätettyä eloon, kun ratkaistaan miten saadaan yhteys tavalliseen puistokävijään. Sen sijaan, että Kansalaispuiston rakennukset osoittavat poispäin lahdelta Mannerheimintielle, lahden puoli tulisi avata ihmisille. Suuret pysäköintialueet Finlandia-talon ja Oopperatalon takana korvataan ravintola- ja tapahtuma-alueilla, joilta voi katsella kaunista Töölönlahtea ja jokapäiväistä elämää. Oopperan vierestä kulkisi vihreä bulevardi, joka alkaisi Helsinginkadulta ja jatkuisi puutarhana suoraan ulkoilmakulttuurilaiturille. Vieressä kulkevaa pyörätietä ravintolan ja kahvilan välillä siirretään ja levennetään ravintola-alueeksi ja kahvilalaituriksi.

4. KAIKKI TIET VIEVÄT TÖÖLÖNLAHDELLE

Töölönlahden tulisi olla idän ja lännen liitoskohta. Baanaa jatkamalla pääsisi aina Töölönlahden rantaan ja radan ali Kallioon ja Siltasaareen. Kaupunginosat, joita rautatie ja lahti on jo lähes sata vuotta erottanut, olisivat taas yhteydessä toisiinsa. Tämän lisäksi alueelle tuodaan kaksi ylikulkusiltaa pohjoisesta, suora yhteys Hesperiankaduilta laiturille veden ääreen, sekä suora tie idästä rantaan rautatien yli kulkevalta sillalta. Uudet yhteydet poistaisivat niin valtavan pullonkaulan kaupungin pyöräilyverkostosta, että se tekisi Töölönlahden eteläosasta yhden vilkkaimmista kevyen liikenteen yhtymäpisteistä Helsingissä - ja varmasti kauneimman.

5. METSÄPOLKU KESKUSTASTA UTSJOELLE

Helsingin Keskuspuiston metsäinen luonto on poikkeuksellinen maailman eri pääkaupunkien keskuudessa. Töölönlahti on Keskuspuiston päätepiste, mutta tällä hetkellä Helsinginkatu katkaisee yhteyden. Töölönlahden roolia kaupungin ja metsän yhtymäkohtana tulisi korostaa luomalla mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja urheiluvälineiden vuokraamiseen. Turistitkin voivat lähteä ilman kummempia valmisteluita tutustumaan suomalaiseen luontoon. Yhdistämällä Kansalaispuisto Keskuspuistoon ylikulkusilloilla Helsinginkadun yli luotaisiin katkeamaton metsäpolku Helsingin ydinkeskustasta Utsjoelle asti.

Ehdotus

Töölönlahden kunnostus tehdään pääosin yksityisillä varoilla.

N2 Helsinki Oy:n hanketta varten perustama yhtiö maksaisi Töölönlahden ruoppauksen, rantojen kunnostuksen Linnunlaulun puolella, pohjoisosan hiekkarannan perustamisen sekä Eteläisen Töölönlahden uimala/ravintola-alueen rakentamisen.

Kansalaispuiston kustannusarvio on 210 miljoonaa euroa, josta kolmasosa käytetään rakennusalueen paaluttamiseen, julkisten kaupunkitilojen kunnostamiseen ja lahden saattamiseen uimakelpoiseksi.

Investointeja vastaan N2 Helsinki Oy:n perustama yhtiö saisi kaupungilta rakennusoikeudet Eteläiselle Töölönlahdelle (alue merkitty kuvassa). Alue on kooltaan noin 3,5 hehtaaria ja sijaitsee pääosin käyttämättömällä täyttömaalla. Puolet alueesta tulee olemaan julkista tilaa, rantapromenadeja, kävely- ja pyöräilyreittejä.

Haluamme tehdä hankkeen mahdollisimman avoimesti ja kertoa läpinäkyvästi millaisia taloudellisia vaatimuksia ja muita ehtoja hankkeen toteuttaminen tulee tarvitsemaan. Olemme halunneet suunnitella koko aluetta, jotta voisimme havainnollistaa miltä uudistettu kokonaisuus näyttäisi, mutta kaupunki lopulta päättää, mitä se haluaa toteuttaa.

Mitä pitää tapahtua, että hanke toteutuu?

Ensinnäkin helsinkiläisten tulisi pitää suunnitelmastamme. Mitään sellaista ei kannata rakentaa, mitä kaupunkilaiset eivät halua.

Toiseksi kaupungin poliitikkojen ja virkamiesten tulisi hyväksyä hanke ja antaa sille tarvittavat luvat ja yhteistyötahot asian toteuttamiseksi. Hanke tarvitsee suunnitteluvarauksen.

Hankkeen tulee olla sellainen, että se voidaan taloudellisesti toteuttaa. Alueelle tulevien yritysten pitää pärjätä, jotta ne voisivat maksaa kiinteistöjen omistajille riittävän vuokran. Ja kiinteistöjen omistajien pitää tietysti saada riittävä ja turvallinen tuotto isoille investoinneilleen.

Hanke ja alue tarvitsee myös asuntojen myynnistä saatavia tuottoja, jotta esimerkiksi ruoppaus voidaan maksaa. Asuntoja olisi tulossa 9 000 m2 ja muuta rakentamista 28 000 m2.

Puhdistus

Töölönlahden puhdistus

Töölönlahti palautetaan entiseen tilaansa ruoppaamalla lahdenpohjasta myrkylliset sedimentit ja käyttämällä maa-ainesta uudelleen pohjamateriaalina suunniteltuihin rakennusalueisiin. Osa sedimentistä stabiloidaan kemiallisesti. Maa-aines, joka on puhdasta eikä tarvitse käsittelyä, imuruopataan ja siirretään meriläjitykseen. Suunnittelussa on käytetty maailmanjohtavaa osaamista: projektissa ovat mukana sekä Ramboll Finland että Terramare Boskalis.

Uusi pumppausjärjestelmä asennetaan lahden pohjaan virtauksen vahvistamiseksi ja Humallahdelta pumpatun, puhtaamman meriveden hajaannuttamiseksi. Ehdotamme myös Humallahdelta pumpatun vesimäärän kasvattamista.

Kaivauksien jälkeen lahden syvyyden suunnitellaan olevan syvimmillään kolme metriä, jotta suora auringonvalo ei pääsisi lahden pohjaan asti. Lahden pohjaan sijoitetaan suodattava peite ja 50 cm paksu hiekkakerros. Vedenkorkeutta nostetaan noin 50 cm nykytasosta ja se vakautetaan patoamalla lahti uuden alikulkusillan kohdalta. Näin estetään Eläintarhanlahden likaisemman veden pääsy lahdelle. Veden virtaus Eläintarhanlahden ja Töölönlahden välillä säilyy, mutta rautatien kohdalla vesi virtaa Baanan alla putkistossa.

Korjausprosessin viimeinen vaihe on kasvillisuusalueiden ja ruovikkojen istuttaminen, jotta alueen lintujen ja muiden eläimien luonnolliset elinympäristöt pysyvät ennallaan.

Usein kysytyt kysymykset

Vallalla on ollut kaksi keskeistä totuutta. Ensimmäisen mukaan lahtea ei voida ruopata. Se on teknisesti mahdotonta, koska ruoppauskalustoa ei voida tuoda lahdelle junaradan alitse eikä likaisia massoja – yhteensä 300 000 kuutiometriä - voida kuljettaa kaupungin halki kuorma-autoilla. Samoin on uskottu, että eteläisen osan junavarikon täyttömaat valuvat takaisin lahteen, jos lahti syvennetään.

Toisen käsityksen mukaan ruoppaus tulisi aivan liian kalliiksi, jos siihen jostain syystä päätettäisiin ryhtyä. Hyödyt eivät olisi investointien arvoisia.

Olemme nyt ratkaisseet sekä teknisen ongelman että taloudellisen ongelman. Esteet ovat poistuneet.

Kansalaispuisto on harkittu nimi. Emme halua puhua Töölönlahdesta vaan laajemmasta alueesta, joka rajautuu pohjoisessa Helsinginkatuun, idässä Linnunlahteen, lännessä Mannerheimintiehen ja etelässä Kiasman nurkille. Nimen idea lähtee Kansalaistorista, joka on otettu hyvin vastaan ja sijaitsee tulevan kirjastotalon edustalla.

Kansalaispuisto-nimi kuvaa hienosti niitä ajatuksia, joita alueesta oli jo 100 vuotta sitten. Samalla haluamme tuoda esiin sen, että olisi aika tuoda tälle alueelle jotakin, josta kaikki helsinkiläiset pääsevät nauttimaan. Kun niin tehdään, koko alue herää henkiin.

Olemme sitoutuneet siihen, että ne rakennetaan. Töölönlahdelta puuttuvat asiat, jotka lopulta tekevät alueesta kaupunkilaisten olohuoneen. Näihin kuuluvat mielestämme oleellisesti uiminen ja rantapromenadit ravintoloineen. Ilman näitä alue jää passiiviseksi. Kesällä uidaan ja talvella luistellaan lahden ympäri sinne auratulla radalla. Uimalaan tulee myös makeanveden uima-altaat, joissa veden lämpötila on 28 astetta. Altaita on lapsille ja aikuisille. Ravintoloita, kahviloita rakennetaan useita. Myös saunat ja venevuokraamo ovat osa palvelua.

Jotta hanke olisi taloudellisesti kannattava ja se voidaan toteuttaa ilman kaupungin rahaa, tarvitaan rakentamista. Sitä tarvitaan myös siksi, että alue saadaan eläväksi.

Alue olisi loistava paikka kulttuurirakennukselle, joko uudelle tai vanhalle instituutiolle, joka tarvitsee paremmat tilat.

Kansalaispuistolla on potentiaalia kulttuuri- ja kuntoilutapahtumien kodiksi ja kaupunginosat yhdistäväksi olohuoneeksi. Tai chista souturetkiin, hölkästä joogaan ja intiimeistä puistokonserteista yli 10 000 hengen pop-spektaakkeleihin. Puisto on keskellä Helsinkiä ja parhaimpia julkisen-, kevyen- ja autoliikenteen kulkuyhteyksiä.

Töölönlahden virtauksen hidastaminen radan kohdalta talven ajaksi mahdollistaa vesialueen nopean jäätymisen ja miltei koko alueen mittaisen luistelualueen synnyttämisen. Puistojen kentät mahdollistavat kokonaisten jääveistoskylien rakentamisen suoraan Pietarin junien viereen. Mikään ei myöskään estä viiden kilometrin hiihtoladun avaamista Kansalaispuistoon. Uimala ja ravintolat toimivat ympäri vuoden.

Kaupunkilaiset saavat paremman kaupungin. Kaupunki saa tuloja monelta suunnalta. Uskomme, että hanke synnyttää jopa yli 500 työpaikkaa matkailun, tapahtumien ja ravintoloiden kautta. Kaupungin verotulot tulevat tätä kautta kasvamaan, samoin kaupunki saa myös vuosittaiset kiinteistöverot, jos ne ohjataan kunnille. Tuloja kaupungille tulee suoraan ja välillisesti niin monesta kanavasta, että kokonaisarvioita on vaikea tehdä.

Tiedämme myös, että alueella on paljon palveluyrityksiä, joiden kannattavuus on huonolla tolalla. Hanke tuo asiakkaita kaikille lähialueen yrityksille. Yrittämisen kannustaminen on meille tärkeää, koska olemme itsekin yrittäjiä.

On myös paljon muita kuin taloudellisia asioita, joita kaupunki saa hankkeesta. Mainetta maailmalla ja yhtenäisemmän kaupunkirakenteen, esimerkiksi.

Hotellit, tapahtumat ja uimala tuovat yksistään satoja työpaikkoja Helsinkiin. Alueen vetovoiman kasvaessa kasvaa myös välillisesti matkailun kaupunkiin synnyttämien työpaikkojen määrä. Alue myös profiloi Helsinkiä ja määrittää sitä uudelleen uudesta näkökulmasta. Tällä on merkitystä; kaupungit kilpailevat pääkonttoreista ja hyvistä veronmaksajista. Helsingistä myös puuttuu ilta-auringossa kylpevä ravintolakeskittymä – sellainen, jonka kaikki matkailijat haluavat matkallaan kokea.

Riippuu monesta asiasta. Ensimmäiseksi on tärkeää kuulla kaupunkilaisten mielipide hankkeesta. Kaupunkilaiset päättävät. Jos hanke saa asukkailta vihreää valoa, niin uskomme siihen, että projekti saa siivet selkäänsä ja poliittiset päättäjät sekä viranomaistahot vievät asiaa rivakasti eteenpäin. Ensin tarvitaan kaupungilta suunnitteluvaraus, sitten tehdään tarkat suunnitelmat, tarvitaan vahvistus yleiskaavaan ja muita virallisia päätöksiä. Sen jatkoksi tietysti itse rakentaminen.

Olisi hienoa päästä uimaan Töölönlahdella Suomen 100-vuotisjuhlissa 2017, mutta se ei ole mahdollista. 2020 voisi olla realistinen tavoite.

Töölönlahti on ruopattava, koska lahden pohjassa on saastunut maakerros. Lahti kasvaa myös ennen pitkään umpeen, jos ruoppaamiseen ei ryhdytä. Ruoppaus tekee koko Töölönlahdesta uimakelpoisen.

Se yhdistää kaupunkia isolla tavalla. Baana jatkuisi. Kalliosta pääsisi Töölönlahdelle polkupyörällä tai kävellen muutamassa minuutissa. Se on merkittävä asia. Helsinki on taas yhtenäinen.

Haemme maailman parasta osaamista
Tule mukaan hankkeeseen